Аксел Трейд 2009 получи сертифицират EN Plus A1 за пелетите си

На 24.06.2019 г. „Аксел Трейд 2009” ЕООД сертифицира пелетите си със сертификат EN Plus A1.

Сертификатът е издаден от италианският официален сертифициращ орган ENAMAgroenergie с номер n. 2/188  в съответствие с регулаторните изисквания UNI EN ISO 17225/2014 части 1 и 2 и UNI EN ISO 15234/2011 и 2012 като сертифициран производител на пелети от клас А1.

За актуална проверка на всеки един сертифициран производител, може проверим на сайта на Enama:

http://www.enama.it/it/certificazione_pellet.php

Както и в официалният сайт на ENplus® c/o Bioenergy Europe:

https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html