Пример за изчислениe на разходите за отопление

260 куб.м отопляем обем х 0,055 kW/куб. м специфичен топлинен товар х 8 часа х 30 дни х лв/kWh специфична цена на топлинната енергия от горивото = разходите за отопление за един месец

 

Гориво Калоричност на горивото КПД на системата Реална калоричност Цена на горивото Специфична цена на топло енергия Разходи за отопление на 100 кв.м/мес
Дървесни пелети 4200kcal/kg

 

90% 3780 kcal/kg

 

380,00лв./т 0,09лв/ kWh 308.00лв
Природен газ 8000kcal/m3 88% 7040 kcal/m3 918,00лв./м3 0,11лв/ kWh 377.50лв
Пропан бутан 11950 kcal/kg 87% 10396 kcal/kg 1800,00лв./t 0,15лв/ kWh 514.80лв
Електроенергия 860 kcal/kWh 98% 843 kcal/kWh 0,21лв./ kWh 0,21лв/ kWh 720.70лв
Котелно гориво 9000 kcal/kg 60% 5400 kcal/kg 1400,00 лв./t 0,22лв/ kWh 755.00лв
Дизелово гориво 8526 kcal/kg 86% 7332 kcal/kg 2080,00лв./t 0,24лв/ kWh 823.70лв

*Стойностите са осреднени за условията на територията на РБългария и специфичния топлинен товар е изчислен за несанирани сгради

*Цените са с вкл. ДДС към 30.04.2017г