• Продукти

Екологично чисти пелети от Аксел Трейд 2009 ЕООД

Производство

Предприятието ни е ситуирано в гр. Самоков, само на 60км от гр. София в полите на величествената и красива Рила планина. От тук именно идва суровината за пелетите, които предлагаме – качествена иглолистна дървесина. Избираме я с грижа за околната среда, така че да съхраним най-ценният ни дар – природата и едновременно с това да доставим във Вашият дом аромата на гората и топлината на дървото.

В производството използваме изключително технологична, обла дървесина. Производственият капацитет на “Аксел Трейд 2009“ ЕООД е над 20 000 тона годишно.

Вид на опаковката:

Ние предлагаме следните разфасовки:

  • 15 кг. чувал – удобен при зареждането на бункера с гориво на Вашата камина или водогреен котел;
  • Както и Jumbo bag (big bag) от 1000 кг. – улесняващ зареждането на по-големи инсталации.

Характеристики на пелетите:

  • 100% иглолистна дървесина без химически примеси;
  • Отделена топлина 5 kWh/кг;
  • Пепел при изгаряне до 0,69%;
  • Диаметър 6 мм;
  • Дължина до 35мм;
  • Влага 7.5 %;
  • Сяра – 0,030 %.